břidlice - řemínek bezespárový, lepený

břidlice - lepený panel

žula - zděný sbíraný kámen bez rustiky, bezespárová divočina

žula - zděný lomový kámen s rustikou, 1cm spárovaná divočiná

žula - zděný lomový kámen s rustikou, 2cm spárovaná divočina

žula - zděný lomový kámen s rustikou, bezespárová divočina